DOE MEE EN WIN!

Sligro winactie, koop minimaal 1 KALTBACH artikel naar keuze en maak kans op The Bastard Compact BBQ ter waarde van €599. Maak een foto van de kassabon en stuur deze in via onderstaand formulier. Deelname is mogelijk t/m 30 november 2020. De deelnemende filialen zijn: Amsterdam, Haarlem, Den Haag Forepark, Utrecht, Breda, Almelo, Veghel, Den Bosch, Maastricht en Eindhoven.

De winactie is inmiddels afgelopen. We nemen contact op met de winnaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op de website: meestersvankaltbach.nl
  hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt
  ingevuld.

  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar
   of ouder.
 3. Medewerkers van Emmi Benelux zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op de website of op het in te vullen formulier.
 5. Emmi Benelux is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven
  en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief
  te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het
  aanmelden van de Emmi Benelux nieuwsbrief, indien hier in de actie
  toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op
  onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via email – telefoon.
 3. Emmi Benelux is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij
  vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 4. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de
  hoogte gesteld.
 5. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander
  product of geldbedrag.